Sopimusehdot

TOIMISTOKALUSTEIDEN KIERRÄTYS EDULLISESTI

Kauttamme voitte kierrättää turhat ja rikkinäiset toimistokalusteet tai huonekalut edullisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat esillä tällä verkkosivulla:

Olemme suljettu 1.8. – 25.8. välisen ajan. Yhteydenotot sähköpostiin kiitos!

Palveluihimme voitte tutustua paremmin etusivulla, jonne pääsette tästä.

SOPIMUSEHDOT:

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu yritysasiakkaille sekä täysi-ikäisille yksityisille kuluttajille. Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkailla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja oikeuksia.

Tilaaminen

Tilaus tehdään sähköpostitse tai puhelimella soittamalla. Tehty tilaus on asiakasta sitova. Tehdystä tilauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin tilausvahvistus, josta hän voi tarkistaa tilauksensa tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla olevia. Roinat Pois M&T yritys ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenteen yhteyksien häiriöiden vuoksi. Palvelu on saatavilla pääkaupunkiseudun alueella sekä erillisellä sopimuksella pääkaupunkiseudun lähikunnissa. Suuret kuolinpesien tyhjäykset (yli 12 m³), täyden palvelun siivoukset sekä suuret toimistokalusteiden kierrätykset aina erillisellä sopimuksella.

Tilauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään yksi arkipäivä ennen sovittua tavaroiden noutopäivää. Peruuttaminen tapahtuu aina puhelimitse soittamalla asiakaspalveluun 045 634 6515. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta palvelusta peritään 45 euron suuruinen maksu. Maksu sisältää arvonlisäveron. Yritysasiakkailla ei ole peruutusoikeutta.

Maksaminen

Yritysasiakkaille lähetetään suoritetusta palvelusta lasku sähköpostiin, paperisen laskun saa halutessaan. Paperilaskun lähettämisestä peritään 5 € suuruinen laskutuslisä. Yksityisasiakkailla tavaroiden noutopalvelu maksetaan käteisellä palvelun suorittamisen yhteydessä. Muissa palveluissa suoritetusta palvelusta erikseen sovittaessa lähetetään lasku sähköpostiin, paperisen laskun saa halutessaan. Paperilaskun lähettämisestä peritään 5 € suuruinen laskutuslisä. Palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron yksityisillä kuluttajilla, yritysasiakkailla hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Palvelu veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston perusteella. Roinat Pois M&T yritys pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Palvelumaksu sisältää tavaroiden noudon ja kuljetuksen sekä kierrättämisestä syntyvät jätteiden käsittelymaksut lukuun ottamatta kuolinpesien tyhjäyksiä sekä varasto- ja pihasiivouksia, joissa kierrätysmaksut lisätään palvelun hintaan.

Maksuaika

Yritysasiakkailla maksuaika on 7 päivää laskun päiväyksestä. Yksityisasiakkailla maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Ylitetystä maksuajasta peritään viivästyskorkoa lain määräämällä tavalla. Asiakkaalle lähetettävän maksumuistutuslaskun lisämaksu on 5 €.

Palvelun toimitus

Asiakas on velvollinen vaikuttamaan palvelun sujuvuuteen sitä edistävällä tavalla. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että poiskuljetettavat tavarat ovat valmiiksi pakattuja ja purettuja siten, että ne voidaan kantaa sellaisenaan ulos. Kulkuväylien on oltava esteettömiä eli kulkuväyliltä on poistettava kaikki vahingoittumiselle altis ja palvelusuoritusta vaarantava irtaimisto. Asiakas on vastuussa siitä, että muu irtaimisto ja lattiapinnat on suojattu asianmukaisella tavalla tavaroiden noudon ajaksi. Poiskuljetettavien tavaroiden tulee olla sellaisia, että kaksi työntekijää pystyy niitä kantamaan. Tavaroita ei noudeta paikoista, joissa on vaikeaa tai vaarallista kulkea.

Palvelun piiriin kuuluva jäte

Kuljetamme pois mm. huonekalut, kaapit, elektroniikkatavarat, kodinkoneet, metallit (metalliromu, polkupyörät jne.), puutavarat (parketit, laudat, laminaatit, paneelit) sekä puhdas kuiva kipsilevyjäte (ei metallia mukana). 

Palvelun piiriin kuulumaton jäte

Palvelun piiriin eivät kuulu bio- tai sekajäte, rakennusjäte, terveydelle vaaralliset jätteet, kylpyammeet, raskaat esineet kuten kassakaapit, pianot jne. sekä tavarat tai materiaalit, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (esimerkiksi tuhohyönteisten asuttamat materiaalit tai eläinperäinen jäte). Roinat Pois M&T yrityksen työntekijöillä on oikeus päättää, voidaanko poiskuljetettavaksi aiottu tavara ottaa vastaan. Mikäli poiskuljetettavien tavaroiden joukossa on näiden sopimusehtojen  vastaisia jätemääriä, aineita tai materiaaleja, Roinat Pois M&T yritys on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta tästä aiheutuneet lisäkustannukset ja vahingot. Kun tavarat on annettu poiskuljetettavaksi, tavaroiden omistusoikeus siirtyy Roinat Pois M&T yritykselle.

Täyden palvelun siivoukset

Täyden palvelun siivoukset tehdään aina erillisellä sopimuksella, joka solmitaan asiakkaan ja Roinat Pois M&T yrityksen välille. Tehdystä sopimuksesta lähetetään aina vahvistus asiakkaan sähköpostiin. Sopimus perustuu edellä mainittujen kohtien lisäksi tarjotun työn määrään sekä muihin sopimuksessa sovittuihin työn suorittamiseen oleellisesti liittyviin seikkoihin, joiden perusteella tarjous tehdään asiakkaalle. Asiakkaalla on velvollisuus vastata annettujen tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Roinat Pois M&T yrityksellä on oikeus tarvittaessa korjata tehtyä sopimusta asiakkaan luo saavuttuaan, mikäli asiakkaan antamat tiedot oleellisesti poikkeavat niistä tiedoista, joita hän on Roinat Pois M&T yritykselle antanut tarjousta pyytäessään. Yrityksellä on oikeus kieltäytyä suorittamasta väärien tai harhaanjohtavien tietojen perusteella solmittua sopimusta, mikäli asiakas ei hyväksy uutta, paikan päällä todettuun työmäärään perustuvaa tarjousta. Roinat Pois M&T yritys on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta väärien tietojen antamisesta aiheutuneet lisäkustannukset ja vahingot: Turhasta asiakaskäynnistä Roinat Pois M&T yrityksellä on oikeus periä 45 euron suuruinen maksu, joka sisältää arvonlisäveron.

Ylivoimainen este

Roinat Pois M&T yritys ei vastaa siitä, jos palvelun toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy ylivoimaisen esteen takia, johon meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Ylimääräisestä esteestä tiedotetaan aina asiakkaalle mahdollisimman nopeasti ja asiakaspalvelusta otetaan yhteyttä uuden palveluajan sopimiseksi.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakkaiden tiedot tallentuvat manuaalisesti Roinat Pois M&T yrityksen ylläpitämään asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä asiakkuuksien ja yhteydenottojen sekä laskutuksen hoitamiseen. Varsinaista henkilötietoja sisältävää rekisteriä ei kerätä.